Η Αποστολή μας

Αποστολή της εταιρίας μας από την ίδρυση της είναι να προσφέρει
στον σύχρονο άνθρωπο Υγιεινό περπάτημα.
Με αυτή την φιλοσοφία και πολύ ενθουσιασμό επιστρατεύσαμε
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (ορθοπεδικούς, ποδολόγους, γυναικολόγους κ.λ.π.)
οι οποίοι μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και έτσι αναπτύξαμε
την ολοκληρωμένη Συλλογή Προϊόντων Sanitaire
που προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο
Υγιεινό περπάτημα για καλύτερη ζωή
.
Η φιλοσοφία μας