Για τα μέλη του δικτύου
- Συμπληρωματικές παραγγελίες

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο που δίνετε τις παραγγελίες σας και πως παραλαμβάνετε τα προϊόντα:

- ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SANITAIRE ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δίκτυο Καταστημάτων